Loại hình lớp học

Loại hình lớp học

Google Drive - Cơ bản và Nâng cao

  • Thành thạo lưu trữ đám mây
  • Chia sẻ, làm việc cộng tác trực tuyến
  • Thiết lập kho dữ liệu doanh nghiệp
9h 30m
0
0
350.000
Mua ngay
Scroll to top