Học 1:1

Google Drive – Cơ bản và Nâng cao

Khóa học này cung cấp các hiểu biết và kỹ năng cần thiết nhất để thành thạo việc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây Google Drive giúp cho công việc cá nhân cũng như chia sẻ, làm việc cộng tác trở nên đơn giản, hữu ích và hiệu quả hơn. Đối tượng hướng […]

Nhiếp ảnh cơ bản

After the completion of the course, you will walk away with complete knowledge of all the basics of Photography. You will also be a confident photographer than before.  The best thing about this course is anyone can learn this course. Yes, even if you haven’t touched a camera to date then even you can learn […]

Scroll to top