Available courses

Khoá học cung cấp các kiến thức và kỹ năng từ cơ bản tới nâng cao về sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word cho công việc văn phòng nói riêng, các công tác trong các lĩnh vực cụ thể theo nhu cầu của học viên.

Khóa học giúp hoàn thiện kỹ năng thiết kế hình ảnh, video phục vụ công tác truyền thông số trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra sôi động trong tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.

Khóa học miễn phí, chia sẻ về kỹ năng và phương pháp truyền cảm hứng trong dạy học cho giảng viên, giáo viên