Công nghệ thông tin

Google Drive - Cơ bản đến Nâng cao

Trực tuyến
 • Thành thạo lưu trữ đám mây
 • Chia sẻ, làm việc cộng tác trực tuyến
 • Thiết lập kho dữ liệu doanh nghiệp
9h 30m
0
0

Lập trình Scratch

 • Trẻ em 6-11 tuổi
 • 20 buổi học trực tuyến
 • 05 dự án thực tế
9h 30m
0
22

Thiết kế đồ họa

 • Miễn phí cho thành viên
 • 21 bài giảng cao cấp
 • Chứng nhận hoàn thành
7h 20m
1
7

Lập trình React.JS

 • Hoàn toàn miễn phí
 • 96 video hướng dẫn
 • Chứng chỉ hoàn thành
9h 20m
0
9
Scroll to top