Bài viết

Chuyển đổi số giáo dục và quy tụ tài năng là chiến lược quan trọng cho một Việt Nam số

Để đạt được mục tiêu quốc gia phát triển 2045 hay quốc gia số 2030 đều cần xuất phát từ nâng cao tri thức, kiến thức, kỹ năng và tạo động lực sáng tạo. Chúng ta đang có 2 mục tiêu quốc gia trong những năm tới. Đó là Việt Nam sẽ trở thành một […]

Chuyển đổi số và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống hôm nay

Trong thời gian gần đây, chúng ta thường nghe đến khái niệm “chuyển đổi số” được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Vậy chuyển đổi số là gì và có tầm quan trọng như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Chuyển đổi số là […]

Scroll to top