Dạy học số

Chuyển đổi số giáo dục và quy tụ tài năng là chiến lược quan trọng cho một Việt Nam số

Để đạt được mục tiêu quốc gia phát triển 2045 hay quốc gia số 2030 đều cần xuất phát từ nâng cao tri thức, kiến thức, kỹ năng và tạo động lực sáng tạo. Chúng ta đang có 2 mục tiêu quốc gia trong những năm tới. Đó là Việt Nam sẽ trở thành một […]

Scroll to top