Kỹ năng quản trị du lịch
Học kết hợp
Học kết hợp
Tổng quan
Chương trình học
Đánh giá

Travel is the movement of people between distant geographical locations. Travel can be done by foot, bicycle, automobile, train, boat, bus, airplane, ship or other means, with or without luggage, and can be one way or round trip.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, hendrerit ac sodales cursus donec vestibulum, vulputate class orci nostra felis habitasse. Tincidunt mattis enim conubia tempor lacus varius, leo laoreet eget suspendisse cubilia arcu scelerisque, vehicula imperdiet habitant fermentum est. Vivamus sagittis proin suscipit rutrum aliquam semper facilisi feugiat placerat congue, himenaeos justo dui fames lectus neque quam venenatis massa metus, sem curae volutpat dapibu

Chương trình học

 • 5 chương
 • 5 bài học
 • 1 trắc nghiệm
 • 0 bài tập
 • 1h 20m thời lượng
Mở rộng
Overview
1 bài học0 trắc nghiệm0 bài tập
 1. Course Overview
Introduction to Travel Geography
1 bài học0 trắc nghiệm0 bài tập
 1. What is Travel Geography?
Understanding Maps
2 bài học0 trắc nghiệm0 bài tập
 1. Lattitude and Longitude
 2. Study of Continents
Airport Formalities
1 bài học0 trắc nghiệm0 bài tập
 1. Departure and Arrival Formalities
Quiz
0 bài học1 trắc nghiệm0 bài tập
 1. Travel quiz
0 / 5

0 đánh giá của người dùng.

×

Bài học video miễn phí:

Xóa nhận xét khóa học

Bạn chắc chắn? Bạn sẽ không thể khôi phục lại.

Khóa học liên quan

Học kết hợp

Chiến lược kinh doanh

0 (0)
 • Kỹ năng thiết kế chiến lược
 • Điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp
 • Quản trị tài chính và nhân sự
4h 10m
0
0
6
Scroll to top