Kỹ năng quản trị du lịch

Giảng viên: hieu3210
0 (0)
Tổng quan
Chương trình học
Đánh giá

Travel is the movement of people between distant geographical locations. Travel can be done by foot, bicycle, automobile, train, boat, bus, airplane, ship or other means, with or without luggage, and can be one way or round trip.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, hendrerit ac sodales cursus donec vestibulum, vulputate class orci nostra felis habitasse. Tincidunt mattis enim conubia tempor lacus varius, leo laoreet eget suspendisse cubilia arcu scelerisque, vehicula imperdiet habitant fermentum est. Vivamus sagittis proin suscipit rutrum aliquam semper facilisi feugiat placerat congue, himenaeos justo dui fames lectus neque quam venenatis massa metus, sem curae volutpat dapibu

Kỹ năng quản trị du lịch

Chương trình học

 • 5 chương
 • 5 bài học
 • 1 bài kiểm tra
 • 1h 20m thời lượng
Mở rộng
Overview
1 bài học 0 bài kiểm tra
 1. Course Overview
Introduction to Travel Geography
1 bài học 0 bài kiểm tra
 1. What is Travel Geography?
Understanding Maps
2 bài học 0 bài kiểm tra
 1. Lattitude and Longitude
 2. Study of Continents
Airport Formalities
1 bài học 0 bài kiểm tra
 1. Departure and Arrival Formalities
Quiz
0 bài học 1 bài kiểm tra
 1. Travel quiz
0 / 5

0 đánh giá của người dùng.

Xóa nhận xét khóa học

Bạn chắc chắn? Bạn sẽ không thể khôi phục lại.

Khóa học liên quan

Chiến lược kinh doanh

hieu3210
3 (2)
 • Kỹ năng thiết kế chiến lược
 • Điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp
 • Quản trị tài chính và nhân sự
4h 10m
0
2
6
Scroll to top