Kỹ năng quản trị du lịch
Phức tạp
Tổng quan
Chương trình học
Đánh giá

Travel is the movement of people between distant geographical locations. Travel can be done by foot, bicycle, automobile, train, boat, bus, airplane, ship or other means, with or without luggage, and can be one way or round trip.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, hendrerit ac sodales cursus donec vestibulum, vulputate class orci nostra felis habitasse. Tincidunt mattis enim conubia tempor lacus varius, leo laoreet eget suspendisse cubilia arcu scelerisque, vehicula imperdiet habitant fermentum est. Vivamus sagittis proin suscipit rutrum aliquam semper facilisi feugiat placerat congue, himenaeos justo dui fames lectus neque quam venenatis massa metus, sem curae volutpat dapibu

Chương trình học

  • 5 mục
  • 5 bài học
  • 1 bài trắc nghiệm
  • 0 bài tập
  • 0 buổi học trực tuyến
  • 1h 20m thời lượng
Mở rộng hết
Overview
1 bài học0 bài trắc nghiệm0 bài tập0 buổi học trực tuyến
  1. Course Overview
Introduction to Travel Geography
1 bài học0 bài trắc nghiệm0 bài tập0 buổi học trực tuyến
  1. What is Travel Geography?
Understanding Maps
2 bài học0 bài trắc nghiệm0 bài tập0 buổi học trực tuyến
  1. Lattitude and Longitude
  2. Study of Continents
Airport Formalities
1 bài học0 bài trắc nghiệm0 bài tập0 buổi học trực tuyến
  1. Departure and Arrival Formalities
Quiz
0 bài học1 bài trắc nghiệm0 bài tập0 buổi học trực tuyến
  1. Travel quiz
0 trên 5

0 người đánh giá

×

Video miễn phí:

Deleting Course Review

Bạn có chắc chắn? Bạn không thể khôi phục thao tác này.

Course Access

Khóa học được bảo vệ bằng mật khẩu. Để truy cập hãy nhập mật khẩu:

Khóa học liên quan

Phức tạp

Chiến lược kinh doanh

0 (0)
  • Kỹ năng thiết kế chiến lược
  • Điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp
  • Quản trị tài chính và nhân sự
4h 10m
0
0
6
Scroll to top

Mua cho nhóm

Kỹ năng quản trị du lịch
Không tìm thấy nhóm

Bạn không thuộc nhóm nào

Tạo nhómvà thêm thành viên nhóm. Đồng bộ nhóm