Kinh tế

Kỹ năng quản trị du lịch

  • Kỹ năng thiết kế tour
  • Kỹ năng chăm sóc khách hàng
  • Kỹ năng quản lý nhân sự
1h 20m
0
5

Chiến lược kinh doanh

  • Kỹ năng thiết kế chiến lược
  • Điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp
  • Quản trị tài chính và nhân sự
4h 10m
0
6
Scroll to top