Giảng viên: Nguyễn Duy Hiếu

Giảng viên | Nguyễn Duy Hiếu

Google Drive - Cơ bản và Nâng cao

 • Thành thạo lưu trữ đám mây
 • Chia sẻ, làm việc cộng tác trực tuyến
 • Thiết lập kho dữ liệu doanh nghiệp
9h 30m
0
0
350.000
Mua ngay

Nhiếp ảnh cơ bản

 • Kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh
 • 3 buổi chụp dã ngoại
 • Cam kết chất lượng
9h 30m
2
7
500.000
Mua ngay

Thiết kế đồ họa

 • Miễn phí cho thành viên
 • 21 bài giảng cao cấp
 • Chứng nhận hoàn thành
7h 20m
2
7
Miễn phí
Register Now

Lập trình React.JS

 • Hoàn toàn miễn phí
 • 96 video hướng dẫn
 • Chứng chỉ hoàn thành
9h 20m
1
9

Nhập môn Yoga

 • 32 video minh họa
 • Giáo trình chuẩn Ấn Độ
 • Hoàn toàn miễn phí
5h 10m
1
9

Kỹ năng quản trị du lịch

 • Kỹ năng thiết kế tour
 • Kỹ năng chăm sóc khách hàng
 • Kỹ năng quản lý nhân sự
1h 20m
0
5
450.000
Mua ngay

Chiến lược kinh doanh

 • Kỹ năng thiết kế chiến lược
 • Điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp
 • Quản trị tài chính và nhân sự
4h 10m
2
6
Scroll to top