Giảng viên: Nguyễn Duy Hiếu

Google Drive - Cơ bản đến Nâng cao

Trực tuyến
 • Thành thạo lưu trữ đám mây
 • Chia sẻ, làm việc cộng tác trực tuyến
 • Thiết lập kho dữ liệu doanh nghiệp
9h 30m
0
0

Lập trình Scratch

 • Trẻ em 6-11 tuổi
 • 20 buổi học trực tuyến
 • 05 dự án thực tế
9h 30m
0
22

Thiết kế đồ họa

 • Miễn phí cho thành viên
 • 21 bài giảng cao cấp
 • Chứng nhận hoàn thành
7h 20m
1
7

Thiết kế Canva căn bản

 • 24 giờ hướng dẫn
 • 15 video, 3 buổi hướng dẫn
 • Hoàn toàn miễn phí
24h
0
9

Kỹ năng quản trị du lịch

 • Kỹ năng thiết kế tour
 • Kỹ năng chăm sóc khách hàng
 • Kỹ năng quản lý nhân sự
1h 20m
0
5

Chiến lược kinh doanh

 • Kỹ năng thiết kế chiến lược
 • Điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp
 • Quản trị tài chính và nhân sự
4h 10m
0
6
Scroll to top